Perancangan kawasan perdagangan bebas di kawasan ASEAN disebut?

Perancangan kawasan perdagangan bebas di kawasan ASEAN disebut?

  1. BIMP-EAGA
  2. ARF-ASEAN
  3. IMT – GT
  4. AFTA

Kunci jawabannya adalah: D. AFTA.

Menurut ensiklopedia, perancangan kawasan perdagangan bebas di kawasan asean disebut afta.