Perhimpunan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dibentuk berdasarkan?

Perhimpunan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dibentuk berdasarkan?

  1. Jakarta Charter
  2. Deklarasi Bangkok
  3. Deklarasi Kuala Lumpur
  4. Deklarasi Yangon

Kunci jawabannya adalah: B. Deklarasi Bangkok.

Menurut ensiklopedia, perhimpunan negara-negara di kawasan asia tenggara dibentuk berdasarkan deklarasi bangkok.