Pertengkaran antar teman di sekolah tergolong konflik antara?

Pertengkaran antar teman di sekolah tergolong konflik antara?

  1. Kemajuan dan keadilan
  2. Kelompok dengan kelompok
  3. Individu dan kelompok
  4. Individu dengan individu
  5. Semua jawaban benar

Jawaban yang benar adalah: D. Individu dengan individu.

Dilansir dari Ensiklopedia, pertengkaran antar teman di sekolah tergolong konflik antara Individu dengan individu.