Proses pembentukan Bukit Barisan di Sumatera lebih disebabkan oleh?

Proses pembentukan Bukit Barisan di Sumatera lebih disebabkan oleh?

  1. Tumbukan antara dua lempeng tektonik
  2. Dua lempeng tektonik yang saling menjauh
  3. Penunjaman lempeng Samudera Hindia
  4. Tumbuhnya gunung api di sepanjang sesar

Kunci jawabannya adalah: A. Tumbukan antara dua lempeng tektonik.

Menurut ensiklopedia, proses pembentukan bukit barisan di sumatera lebih disebabkan oleh? tumbukan antara dua lempeng tektonik.