rasul ulul’azmi ada 5 orang.sebutkan!

  1. Rasul ulul azmi antara lain Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad SAW.