Salah satu hal yang tidak dibenarkan dalam kegiatan debat adalah?

Salah satu hal yang tidak dibenarkan dalam kegiatan debat adalah?

  1. menilai baik lawan debat
  2. berdiskusi dengan lawan debat
  3. melakukan perlawanan terhadap dewan juri
  4. tidak menghina lawan debat
  5. memberikan keleluasaan kepada lawan debat

Jawaban: C. melakukan perlawanan terhadap dewan juri

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, salah satu hal yang tidak dibenarkan dalam kegiatan debat adalah melakukan perlawanan terhadap dewan juri.

BACA JUGA:   Contoh Benda yang dapat memantulkan bunyi adalah?