Sebagai kitab suci yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu, al-Quran berisi petunjuk secara lengkap sesuai dengan perkembangan zaman. Ajaran yang terkandung dalam al-Qur’an diantaranya mengajarkan kepercayaan kepada Allah Swt., malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir dan takdir. Keenam perkara ini disebut rukun iman atau pokok-pokok kepercayaan. Dari uraian diatas, salah satu isi kandungan isi Al-Quran adalah?

Sebagai kitab suci yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu, al-Quran berisi petunjuk secara lengkap sesuai dengan perkembangan zaman. Ajaran yang terkandung dalam al-Qur’an diantaranya mengajarkan kepercayaan kepada Allah Swt., malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir dan takdir. Keenam perkara ini disebut rukun iman atau pokok-pokok kepercayaan. Dari uraian diatas, salah satu isi kandungan isi Al-Quran adalah?

  1. akhlak
  2. akidah
  3. muamalah
  4. ibadah

Kunci jawabannya adalah: B. akidah.

Menurut ensiklopedia, sebagai kitab suci yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu, al-quran berisi petunjuk secara lengkap sesuai dengan perkembangan zaman. ajaran yang terkandung dalam al-qur’an diantaranya mengajarkan kepercayaan kepada allah swt., malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir dan takdir. keenam perkara ini disebut rukun iman atau pokok-pokok kepercayaan. dari uraian diatas, salah satu isi kandungan isi al-quran adalah? akidah.