Sebatang kaca bermuatan positif didekatkan kepala elektroskop yang bermuatan negatif. Pada elektroskop terjadi?

Sebatang kaca bermuatan positif didekatkan kepala elektroskop yang bermuatan negatif. Pada elektroskop terjadi?

a. daun elektroskop bertambah mekar
b. dsun elektroskop munguncup
c. dinding elektroskop bermuatan positif
d. bunga api terbentuk antara batang kaca dengan kepala elektroskop

Jawaban: b. daun elektroskop munguncup