Sebutkan tajuk rencana tidak lazim terdapat pada?

Sebutkan tajuk rencana tidak lazim terdapat pada?

  1. Buletin
  2. Makalah
  3. Majalah
  4. Tabloid

Kunci jawabannya adalah: B. Makalah.

Menurut ensiklopedia, sebutkan tajuk rencana tidak lazim terdapat pada? makalah.