Serangan yang menggunakan lutut sebagai alat penyerangan, dengan sasarankemaluan, dada, dan pinggang belakang dalam pencak silat dinamakan?

Serangan yang menggunakan lutut sebagai alat penyerangan, dengan sasarankemaluan, dada, dan pinggang belakang dalam pencak silat dinamakan

a. tendangan
b. dengkulan
c. guntingan
d. pukulan

Jawaban: a. tendangan

BACA JUGA:   Dibangkitkannya nyawa manusia dari alam kubur ditandai dengan?