seseorang yang mempunyai sifat rendah hati, apabila disapa dengan sapaan buruk, akan membalas dengan?

seseorang yang mempunyai sifat rendah hati, apabila disapa dengan sapaan buruk, akan membalas dengan?

  1. berdiri dan membisu
  2. menyapa dengan wajar
  3. sapaan yang sama
  4. sapaan dan salam
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: D. sapaan dan salam

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, seseorang yang mempunyai sifat rendah hati, apabila disapa dengan sapaan buruk, akan membalas dengan sapaan dan salam.

Tinggalkan komentar