Sikap positif yang TIDAK terkandung dalam sila kelima Pancasila adalah?

Sikap positif yang TIDAK terkandung dalam sila kelima Pancasila adalah?

  1. Menghargai hasil karya orang lain
  2. Bermusyawarah untuk mencapai keputusan bersama
  3. Menerapkan hidup sederhana
  4. Berusaha berbuat adil dimanapun
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: B. Bermusyawarah untuk mencapai keputusan bersama

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, sikap positif yang tidak terkandung dalam sila kelima pancasila adalah bermusyawarah untuk mencapai keputusan bersama.