Start yang digunakan dalam lari jarak pendek adalah ….

Lari jarak pendek atau lari cepat ialah lari yang diperlombakan dengan cara berlari secepat-cepatnya (sprint) yang dilaksanakan di dalam lintasan lari.Lari jarak pendek disebut pula dengan lari cepat atau sprint. Pelarinya disebut dengan sprinter. Pada lari jarak pendek, ketahanan tubuh sangat diperlukan dengan teknik yang benar.

Pembahasan

Start yang digunakan dalam lari jarak pendek adalah START JONGKOK (B).

Start dalam lari jarak pendek adalah start jongkok dengan posisi aba-aba:

  1. “Bersedia!”
  2. “Siap!”
  3. “Yak!”