Surah Al-Ikhlas ayat 2 menerangkan tentang Asmaul Husna?

Surah Al-Ikhlas ayat 2 menerangkan tentang Asmaul Husna?

  1. Al-hamdu
  2. Al-Muqtadir
  3. As-Samad
  4. Al-Muqaddim

Kunci jawabannya adalah: C. As-Samad.

Menurut ensiklopedia, surah al-ikhlas ayat 2 menerangkan tentang asmaul husna as-samad.