Tembang macapat uga diarani tembang?

Tembang macapat uga diarani tembang?

  1. Tembang cilik
  2. Tembang tengahan
  3. Tembang gedhe
  4. Tembang dolanan
  5. Semua jawaban benar