Tembung suka bagya iku tegese?

Tembung suka bagya iku tegese?

  1. lancar
  2. seneng banget
  3. rekasa
  4. sedih

Kunci jawabannya adalah: B. seneng banget.

Menurut ensiklopedia, tembung suka bagya iku tegese? seneng banget.