Tindak lanjut daripada usaha melaksanakan Pancasila adalah ….

A. untuk difahami, mengerti secara benar dan menghayati serta mengamankan didalam kehidupan sehari-hari