Tuliskan macam-macam cara menangkap bola dalam permainan kasti

Macam-macam cara menangkap bola dalam permainan kasti terdiri dari 4 macam yaitu menangkap bola (1) melambung, (2) mendatar, (3) rendah, dan (4) menggelundung.

Teknik yang digunakan untuk mengangkap bola, tergantung dari arah bola yang dilempar tersebut.

Jadi kalau si pelempar bola melempar dengan lambung, maka si penangkap bola akan menangkap dengan teknik tangkap bola lambung.

Jadi jika ditarik garis besar, antara melempar dan menangkap itu berkaitan satu sama lain.