Arti dari sifat mengikat dalam sila-sila Pancasila adalah?

Arti dari sifat mengikat dalam sila-sila Pancasila adalah?

  1. setiap sila menjiwai satu eama lainnya
  2. sila ketiga sebagai sila penengah
  3. sila kelima adalah inti dari segala sila
  4. sila pertama menjadi dasar den segala sila

Kunci jawabannya adalah: A. setiap sila menjiwai satu eama lainnya.

Menurut ensiklopedia, arti dari sifat mengikat dalam sila-sila pancasila adalah setiap sila menjiwai satu eama lainnya.