Arti dari sifat mengikat dalam sila-sila Pancasila adalah?

Arti dari sifat mengikat dalam sila-sila Pancasila adalah?

  1. setiap sila menjiwai satu eama lainnya
  2. sila ketiga sebagai sila penengah
  3. sila kelima adalah inti dari segala sila
  4. sila pertama menjadi dasar den segala sila

Kunci jawabannya adalah: A. setiap sila menjiwai satu eama lainnya.

Menurut ensiklopedia, arti dari sifat mengikat dalam sila-sila pancasila adalah setiap sila menjiwai satu eama lainnya.

BACA JUGA:   1. Berikut ini adalah hikmah orang yang berilmu, kecualiA.akan diangkat derajatnya B.mampu menyelesaikan masalah C.akan beriman dengan sempurna D.boleh melakukan apa saja 2. Surah al-Mujadalah/58: 11 menjelaskan tentang A.perintah berbuat baik kepada orang tua B.derajat orang yang beriman dan berilmu C.kewajiban menjauhi larangan-larangan Allah D.kewajiban mengerjakan ¡alat

Artikel Terkait