Persamaan kedudukan manusia dengan malaikat dihadapan Allah Swt. adalah?

Persamaan kedudukan manusia dengan malaikat dihadapan Allah Swt. adalah?

  1. Kesamaan tugasnya
  2. Asal kejadiannya
  3. Sama-sama ciptaan Allah swt
  4. Makhluk Allah Swt. yang tidak berdosa

Kunci jawabannya adalah: C. Sama-sama ciptaan Allah swt.

Menurut ensiklopedia, persamaan kedudukan manusia dengan malaikat dihadapan allah swt. adalah sama-sama ciptaan allah swt.