Bacaan yang diucapkan ketika hendak menyembelih binatang adalah?

Bacaan yang diucapkan ketika hendak menyembelih binatang adalah?

  1. Istighfar
  2. Taawudz
  3. Basmalah
  4. Tahmid

Kunci jawabannya adalah: C. Basmalah.

Menurut ensiklopedia, bacaan yang diucapkan ketika hendak menyembelih binatang adalah? basmalah.