Bagaimana cara menghormati dan mematuhi guru ?

Bagaimana cara menghormati dan mematuhi guru ? berikut ini pembahasan dan penjelasan mengenai cara hormat dan patuh pada guru.

Guru adalah mereka yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita, mendidik kita untuk menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri, orang lain, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Menghormati berarti berkaitan dengan memuliakan atau menghargai guru kita, sedangkan mematuhi berkaitan dengan taat atau patuh.

Jadi pada intinya pertanyaan ini menanyakan mengenai gimana cara kita berbuat baik / berbakti kepada guru kita.

Bagaimana cara menghormati dan mematuhi guru ?

Jawab:

Cara menghormati dan mematuhi guru, antara lain:

  1. Menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu.
  2. Mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataan, dan juga penjelasan guru.
  3. Mengikuti pelajarannya dengan penuh semangat.
  4. Memandang guru dengan pandangan penuh rasa hormat.
  5. Hendaklah duduk dihadapan guru dengan sopan dan tenang.
  6. Mengerjakan tugas tepat waktu.
  7. Belajar dengan sungguh-sungguh.
  8. Mematuhi nasehat-nasehat guru.