Di antara bentuk pengamalan dari keyakinan terhadap al-Khabir adalah…..A. suka berbagi pengalaman dan pengetahuan B. senang menolong orang yang sedang susah C. menjadi suri teladan bagi orang lain D. bersemangat dan kreatif dalam segala hal

Materi yang berkaitan dengan pertanyaan mengenai Al-Khabir ini adalah Asma’ul Husna. Tapi sepertinya pilihan jawaban yang diberikan keliru pada poin D.BERSEMANGAT & KREATIF DALAM SEGALA HAL. Berdasarkan penelusuran, narasi jawaban yang benar pada poin D ini adalah BERSEMANGAT & TELITI DALAM SEGALA HAL (lihat pada gambar terlampir).

Pembahasan

Jawaban dari pertanyaan ini adalah poin D. Bersemangat & Teliti Dalam Segala Hal. Selain diartikan sebagai Maha MENGETAHUI, Al-Khabir juga disebutkan sebagai MAHA TELITI, MAHA WASPADA. Oleh sebab itu, yang mencerminkan sikal Al-Kabir adalah D. Dengan teliti, seseorang akan lebih banyak tahu dan memahami.

Mengenai artian dari Al-Khabir sebagai Maha Teliti bisa dijumpai di dalam surah At-Tahrim ayat 3 yang bunyinya sebagai berikut:

قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِير

Terjemahannya sebagai berikut:

Beliau berkata ‘Saya diberitahu oleh Yang Maha Mengetahui lagi Maha Teliti’

BACA JUGA:   Masjid sultan suriansyah was constructed in the era of