Gerakan lenting tangan merupakan gabungan dari gerakan

Gerakan lenting tangan / Handspring merupakan gerakan senam lantai gabungan dari gerakan (C) radslag / meroda dan headspring / lenting kepala.

Sebab, lenting tangan / handspring dilakukan dengan jungkir balik badan dengan menggunakan kedua tangan sebagai tumpuan, dan tolakan.

Gerakan tersebut hampir mirip dengan radslag / atau meroda, dimana badan berjungkir namun ke arah samping, dan juga menggunakan tangan untuk menumpu dan memutar badan.

Sedangkan headspring, adalah gerakan berjungkir balik ke depan dengan bantuan kepala.

Meroda / radslag terdapat sikap berdiri dengan kedua tangan dan memutar badan yang juga terdapat pada lenting tangan.

Gerakan berjungkir pada headspring terdapat pada lenting tangan, hanya saja menggunakan kedua tangan bukan kepala.