Jelaskan cara melakukan tumpuan dalam lompat jauh

Cara melakukan tumpuan / tolakan dalam lompat jauh adalah (1) kaki bebas dibengkokan, dan diayunkan secara horizontal dan lurus, (2) pada waktu melakukan tolakan, luruskan sendi mata kaki, lutut, dan pinggang, (3) tolakan ke arah depan atas membentuk sudut  45°.

Kaki bebas artinya kaki ayaun, atau kaki belakang yang bukan untuk menumpu. Sedangkan kaki untuk menolak diluruskan, terutama sendi pada mata kaki, agar saat menginjak papan tolak, badan terdorong kuat.

Sudut tolakan 45°, bertujuan agar dorongan badan ke depan atas, tidak terlalu tinggi ataupun rendah, sehingg hasil lompatan bisa jauh.