Pasangan yang tepat antara tokoh perlawanan dan asal daerah adalah?

Pasangan yang tepat antara tokoh perlawanan dan asal daerah adalah?

  1. 4 dan C
  2. 3 dan A
  3. 2 dan D
  4. 1 dan B

Kunci jawabannya adalah: A. 4 dan C.

Menurut ensiklopedia, pasangan yang tepat antara tokoh perlawanan dan asal daerah adalah 4 dan c.