Tanda titik di atas not angka berfungsi sebagai tanda?

Tanda titik di atas not angka berfungsi sebagai tanda?

  1. tinggi rendah suara
  2. panjang pendek nada
  3. panjang pendek bunyi
  4. tinggi rendah nada

Kunci jawabannya adalah: C. panjang pendek bunyi.

Menurut ensiklopedia, tanda titik di atas not angka berfungsi sebagai tanda panjang pendek bunyi.