Salat rawatib yang hukumnya sunnah muakkad adalah…

Salat rawatib yang hukumnya sunnah muakkad adalah…

a. dua rakaat sebelum salat zuhur

 

Yang termasuk sholat sunnah muakkad adalah :

• 2 rakaat sebelum shubuh

• 2/4  rakaat sebelum dzuhur dan 2 rakaat setelah dzuhur

• 2 rakaat sesudah maghrib

• 2 rakaat sesudah isya’