Sedekah yang paling tinggi pahalanya ialah barang yang disedekahkan?

Sedekah yang paling tinggi pahalanya ialah barang yang disedekahkan?

  1. Cukup tinggi nilainya/harganya
  2. Diterima dengan senang hati
  3. Masih disenangi untuk dirinya sendiri
  4. Cukup banyak jumlahnya

Kunci jawabannya adalah: B. Diterima dengan senang hati.

Menurut ensiklopedia, sedekah yang paling tinggi pahalanya ialah barang yang disedekahkan? diterima dengan senang hati.