Yang bukan ciri-ciri teks tanggapan kritis adalah?

Yang bukan ciri-ciri teks tanggapan kritis adalah?

  1. menggunakan proses penilaian yang objektif dan subjektif
  2. menunjukan fakta dan data kualitatif atau kuantitatif
  3. terdapat pengalaman hidup seseorang
  4. menghadirkan opini penulis secara universal

Kunci jawabannya adalah: C. terdapat pengalaman hidup seseorang.

Menurut ensiklopedia, yang bukan ciri-ciri teks tanggapan kritis adalah? terdapat pengalaman hidup seseorang.