Unsur pokok pendahuluan dalam dalam pidato berisi tentang?

Unsur pokok pendahuluan dalam dalam pidato berisi tentang?

  1. Kalimat sapaan
  2. Pembahasan topik secara lengkap
  3. Penyampaian intisari topik yang telah disampaikan
  4. Memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas

Kunci jawabannya adalah: D. Memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas.

Menurut ensiklopedia, unsur pokok pendahuluan dalam dalam pidato berisi tentang? memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas.