Yang bukan merupakan cara menangkap peluang usaha adalah :​

Jawaban:

yang bukan: mengikuti usaha orang lain,tanpa mau mengeluarkan ide atau pemikiran sendiri.