Jumrah yang ketiga bernama…..A. Jumrah Ula B. Jumrah Wustho C. Jumrah Akobah D. Jumrah Auwalu

“Jumrah yang ketiga adalah jumrah Akobah.”

Penjelasan:

  • jumrah ula (jumrah pertama), disebut juga jumrah sughra (jumrah kecil) terletak dekat mesjid khaif
  • jumrah wusta (jumrah kedua), disebut juga jumrah tsaniyah (jumrah yang sedang) terletak diantara kedua jumrah yaitu jumrah ula dan jumrah aqabah.
  • jumrah aqabah (jumrah ketiga), yg dsbt juga jumrah tsalitsah (jumrah yang besar) berada di pintu gerbang di mina.